Hoppa till sidans innehåll

Hälsinggårdens AIK Fotboll's policy


Organisation

 • Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
 • Verksamheten bedrivs främst på Haraldsboplanen med träningsgrupper från 6 års ålder upp till seniornivå.

 Ekonomi och avgifter

 • Alla lag ska bära sina egna kostnader. Vid eventuellt avvecklande av lag tillfaller alla tillgångar föreningen.
 • Föreningen ska sträva efter att hålla låga medlems- och träningsavgifter så att så många som möjligt ska kunna vara med.
 • Alla lag skriver inför säsongen en verksamhetsplan inklusive budget. Efter avslutad säsong skrivs en verksamhetsberättelse.
 • Alla ledare ska se till att styrelsens kassör får uppgifter om namn, adress och fullständigt personnummer på alla aktiva innan första seriematch. Spelare som inte är registrerade eller inte har betalat tränings- och medlemsavgift får inte delta i träning samt matcher. 

Ledare

 • Alla ledare ska erbjudas ledarutbildning som föreningen bekostar och bör ha utbildning relaterad till den nivå träningsgruppen riktar sig.
 • Alla ledare ska känna till föreningens policy och följa den.
 • Föreningen premierar varje år engagerade ledare ur Dan Lissels fond.

Barn- och ungdomsverksamheten

HAIK Fotboll vill i sitt barn- och ungdomsarbete verka för en sund och frisk livsstil. Vi vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Föräldrar ska kunna lämna sina barn i trygga händer när de är med på våra arrangemang.

 • Föreningen ska erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet att delta i verksamheten och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, oavsett kön, religion, etnicitet eller eventuell funktionsnedsättning.
 • Föräldrar ska uppmuntras till att vara med och stötta sina barn på träning och matcher.
 • Föreningen ska underlätta för barn och ungdomar att delta i flera sporter, t ex genom att inte ställa krav på träning före avslutad säsong i annan idrott.
 • Föreningen ska prioritera sammanhållningen i laget och vill att alla ska vara delaktiga och bli goda lagkamrater. Så kallad ”toppning” får inte förekomma i de yngre åldrarna utan tidigast vid 13 års ålder. Vårt motto är att alla som tränar ska få spela.

Trafik och transporter

 • Alla ska färdas till och från föreningens aktiviteter på säkrast möjliga sätt.
 • När vi rör oss i mörker ska reflexer bäras.
 • Vid cykling bör cykelhjälm bäras. Det är ett krav om man är under 15 år. Lyse och reflexer är självklarheter vid färd med cykel i mörker. Trafikregler ska följas.

Bilföraren ska:

 • följa trafikregler och använda bilbälte
 • vara nykter och drogfri
 • anpassa hastigheten efter väglaget och rådande förhållanden
 • inte använda mobiltelefon under färd – om inte handsfree finns
 • vid användande av minibuss ha god körvana och haft körkort i minst fem år
 • bara i undantagsfall vara spelare som deltar i matchen. En förare som är trött efter en match har sämre reaktionsförmåga

Fordonet ska:

 • vara besiktigat och försäkrat
 • ha godkända däck för årstiden

Passageraren ska:

 • använda bilbälte
 • stötta bilföraren att följa trafikregler och övriga säkerhetsföreskrifter 

Alkohol – Tobak – Doping 

 • Ingen förtäring av alkohol ska förekomma hos ledare, spelare eller andra under eller vid resor till/från idrottsliga aktiviteter såsom träningar, matcher, cuper, träningsläger mm.
 • Rökförbud gäller i alla lokaler som föreningen hyr eller disponerar.
 • Föreningen ska verka för en tobaksfri tränings- och matchmiljö.
 • Vår roll i dopingfrågor är att informera. Det är ALLTID den enskilde individen som har ansvar för att inte dopa sid. Både Riksidrottsförbundet och även FASS rekommenderar alla att avstå helt från alla typer av kosttillskott – ingen vet idag exakt vad dessa produkter innehåller. 

Därför är doping förbjudet:

 • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
 • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen – barn är extra känsliga.
 • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
 • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

Alla i föreningen ska visa hänsyn och respekt för varandra, ta ansvar och vara goda förebilder för andra människor.

Inga kränkningar eller mobbning får förekomma!

Efterlevnad

Denna policy ska delas ut i samband med nytt medlemskap och finnas med i årsmöteshandlingarna. Den ska också finnas på föreningens hemsida. Alla i föreningen ska känna till policyn och följa den. Vi ska hjälpa varandra att leva upp till den och aktivt medverka till att den hålls levande och revideras. Ledarna har ett särskilt ansvar för att policyn hålls levande och följs i föreningen. Styrelsen har ansvar för att policyn revideras när så behövs och ska godkännas på föreningens styrelsemöten eller årsmöten.

Rutiner och konsekvenser om föreningens stadgar eller policy inte efterlevs.

 1. Då ledare eller annan upptäcker att regler inte följs ska han/hon omgående ge berörd person en tillsägelse. Om en ledare inte följer föreningens stadgar eller policy, ska en tillsägelse från en styrelserepresentant ges.
 2. Om beteendet, att inte följa reglerna, upprepas, och varken tillsägelse eller samtal hjälper, kan ledaren stänga av deltagaren från aktiviteten. Ledaren kan (i vissa fall tillsammans med ansvariga från styrelsen) upprätta ett kontrakt med denne, i syfte att ge deltagaren en ny chans. Styrelsen ska då alltid informeras. Motsvarande åtgärder gäller om ledare inte följer föreningens stadgar eller policy.
 3. Rapport om upprepade och grova överträdelser ska alltid lämnas skriftligen till styrelsen.
 4. Om beteendet är allvarligt och inte upphör, kan styrelsen utesluta deltagaren/ledaren ur föreningen.
Uppdaterad: 29 JUN 2020 19:22 Skribent: Thomas Carlsson
E-post: Adressen Gömd

Samarbeten 

 

 

 

 Stadium

 

Sponsorer

 

 

Falu energi och vatten

Postadress:
Hälsinggårdens AIK Fotboll - Fotboll
Thomas Carlsson, Falhemsvägen 37
79145 Falun

Kontakt:
Tel: 0706327894
E-post: This is a mailto link

Se all info